Niemiecki dla młodzieży
Niemiecki dla młodzieży
Prowadzimy indywidualne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
Zajęcia dla dzieci
Zajęcia dla dzieci
Nauka języka obcego w okresie przedszkolnym różni się od pózniejszej nauki szkolnej. Nasze zajęcia językowe dla młodszych dzieci oparte są na metodzie komunikatywnej
Program indywidualny
Program indywidualny
Odpowiednio do zróżnicowanych celów nauki poszczególnych słuchaczy, poziomu ich przygotowania, wieku oraz indywidualnych predyspozycji stosujemy indywidualny program zajęc.
Konwersacje z niemieckiego
Konwersacje z niemieckiego
Konwersacje są ofertą dla Słuchaczy o zaawansowanej znajomości języka niemieckiego. Stanowią również swietną formę nauczania dla osób, które mają dobre podstawy znajomości języka, od lat jednak nie miały z nim kontaktu. Konwersacje prowadzone przez Native Speakera...

Co warto wiedzieć o języku niemieckim

Język niemiecki należy do zachodniej rodziny języków germańskich i używany jest przede wszystkim w Niemczech, Austrii, niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, Lichtensteinie, Luxemburgu, wschodniej części Belgii, Południowym Tyrolu, Alzacji i Lotaryngii, jak również przez mniejszości narodowe kliku krajów Europy Środkowej. Należy również do narodowych jezyków Namibii.

Począwszy od początku lat 90-tych łączna liczba osób na świecie deklarujących język niemiecki jako język ojczysty określana jest na ca 97-98 mln. Na podstawie szacunków dla potrzeb Unii Europejskiej ocenia się, że liczba mieszkanców UE, dla których język niemiecki jest drugim językiem leży w granicach 50-60 mln. W Holandii 66 % ludności mówi po niemiecku, w Danii 54%, w Słowenii 45% a w Chorwacji 33%.

W Japonii język niemiecki używany był o okresie 19 i 20 wieku jako język medycyny (w miejsce łaciny).

Komendy Gwardii Szwajcarskiej, pełniącej rolę straży przybocznej papieża, wydawane są w języku... niemieckim.

W roku 2007 język niemiecki był drugim językiem internetu, po języku angielskim, od roku 2010 drugim językiem stał się hiszpański.

Niemiecki jest jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej i obok angielskiego i francuskiego jednym z trzech jezyków roboczych. Jest najczęściej używanym językiem ojczystym Unii Europejskiej a po angielskim, z dużym odstępem przed francuskim drugim najczęściej używanym językiem Unii.

Wg. danych Stałej Grupy Roboczej Niemiecki jako Język Obcy (Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache) największa liczba nauczycieli języka niemieckiego poza terenem Niemiec znajduje się w Rosji (4.6 mln).

Obok oficjalnego języka niemieckiego na terenie Niemiec w użyciu jest ok 30 różnych dialektów o tak znacznych różnicach językowych, ze wykluczają one możliwość porozumienia się. Znaczenie wielu z nich oraz terytorialny zasięg maleją naskutek wpływu współczesnych mediów oraz wzrastającej mobilności społeczeństwa.

Począwszy od połowy 20 wieku język niemiecki ulega wpływom angielskiego poprzez wzmożone stosowanie anglicyzmów. Inaczej niż we Francji czy Islandii, władze nie podejmują żadnych kroków na rzecz powstrzymania tych tendencji.

© 2012 Mobillektor.pl   |   All rights reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl