Metoda nauczania

Do każdego ucznia, po wstępnej rozmowie dopasowujemy odpowiednią metodę nauczania. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda komunikatywna polegająca na rozwijaniu umiejętności komunikowania się w języku niemieckim. Przy metodzie tej nacisk kładziony jest na komunikację w języku obcym, stosowanie interakcji, używanie autentycznych sformułowań języka.  Poprzez zajęcia komunikatywne ze swoim lektorem Native Speakerem stosującym dla potrzeb nauki zabawy komunikacyjne, improwizowane sytuacje z życia codziennego, uczący się ma możliwość stosowania przede wszystkim języka codziennego uzupełniając tym samym język uczony w szkole.

Stosując tę metodę kładziemy jednocześnie nacisk na rozwijanie czterech umiejętności niezbędnych dla poprawnej komunikacji: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Agata:
tel: 508 173 239
Skype: live:.cid.ef85480f89a9065e
e-mail:

Małgorzata:
tel: 505 333 483
Skype: live:.cid.b3d7cdcb156dd5bb
e-mail:
© 2012-2021 Mobillektor.pl   |   All rights reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl